Jak vytvořit šablonu

V rámci partnerské administrace můžete upravovat nastavení oznamovacího formuláře. Toto nastavení pak můžete použít jako šablonu při vytváření nové organizace a nahrát vaše nastavení jako výchozí podobu formuláře nově přidaným klientům.

V partnerské administraci klikněte v boční navigační liště na ikonu oznamovacích kanálů. Tím se dostanete do nastavení oznamovacího formuláře. Zde můžete postupně upravit kategorie oznámení, nastavení formuláře a také upravit texty po odeslání formuláře.

1. Kategorie

Na kartě kategorií je možné vytvářet zcela nové kategorie oznámení (stačí kliknout na tlačítko + Přidat kategorii), nebo upravovat výchozí kategorie (pod ikonou tří teček na konci řádku se nachází možnost upravit nebo smazat kategorii).

Můžete také měnit pořadí jednotlivých kategorií. Pokud najede kurzorem myši vlevo na konec řádku s kategorií, objeví se symbol obousměrné šipky. Poté můžete kategorii uchopit a přetažením změnit pořadí, v jakém se bude zobrazovat v oznamovacím formuláři.

2. Formulářová pole

Na další kartě je možné nastavit, zda má oznamovatel možnost zůstat anonymní, a také, zda se oznamovateli zobrazí příjemci oznámení a pokud ano, jestli bude mít možnost někoho z okruhu příjemců vyloučit.


3. Po odeslání formuláře

Karta Po odeslání formuláře slouží k úpravě textů, které se oznamovateli zobrazí po odeslání oznámení. Také je zde možné nastavit, zda si může oznamovatel nechat zasílat e-mailové notifikace, které jej upozorní na změnu stavu oznámení nebo nově přijatou zprávu.