Anonymní odesílání oznámení

V nastavení oznamovacího formuláře můžete povolit nebo zakázat možnost anonymního odesílání oznámení. Nastavení anonymity najdete v Přizpůsobení oznamovacího formuláře v záložce Formulářová pole dole v části Další nastavení.

Pokud necháte zaškrtnutou volbu Anonymní odesílání oznámení, oznamovatelé budou mít na výběr, zda odešlou oznámení anonymně, nebo zda uvedou své jméno.

Pokud volbu Anonymní odesílání oznámení odškrtnete, oznamovatelé budou muset před odesláním oznámení vyplnit své identifikační údaje.