Anonymní odesílání oznámení

V nastavení oznamovacího formuláře můžete povolit nebo zakázat možnost anonymního odesílání oznámení. Nastavení anonymity najdete v nastavení oznamovacího formuláře v záložce Formulářová pole v sekci Identifikace odesílatele.

Pokud necháte volbu Odeslat oznámení jako anonymní aktivní, oznamovatelé budou mít na výběr, zda odešlou oznámení anonymně, nebo zda uvedou své jméno.

 

Pokud volbu Odeslat oznámení jako anonymní pomocí posuvného tlačítka deaktivujete, oznamovatelé budou muset před odesláním oznámení vyplnit své identifikační údaje.

 

Pokud máte více organizačních jednotek, můžete pro každou z nich nastavit anonymitu jinak. Slouží k tomu funkce pro vyloučení organizačních jednotek z anonymity.

1. Povolte možnost anonymního odeslání oznámení.

2. Klikněte na Vyloučit organizační jednotky.

3. V novém okně vyberte organizační jednotky, které chcete z anonymity vyloučit. U těchto organizačních jednotek zůstane možnost odeslání anonymního oznámení v oznamovacím formuláři skrytá. Nastavení potvrdíte kliknutím na tlačítko Uložit