Ochrana proti virům

Poskytujeme maximální možnou ochranu proti virům, kterou lze při zachování ochrany anonymity oznamovatele zajistit. Odeslání viru v příloze je velmi nepravděpodobné. Pro naprostou bezpečnost doporučujeme stažený soubor před otevřením zkontrolovat antivirovým programem.

Jak funguje posílání příloh z hlediska bezpečnosti?

  1. Odesílatel může jako přílohu nahrát pouze určité typy souborů. Povolené typy souborů jsou námi vybrané a považované jako bezpečné. Jde o standardní typy souborů, které nejsou programovatelné.
  2. U souboru zkontrolujeme příponu a mime-type. Nahraný soubor se očistí od metadat a dalších informací, které by mohly pomoct oznamovatele identifikovat a ohrozit tak jeho anonymitu. 
  3. Příloha se zašifruje a společně s oznámením se odešle na server. Server přílohu pouze uloží, nijak s ní neinteraguje.
  4. Pokud chce administrátor přílohu stáhnout, příloha se odešle ze serveru zašifrovaná, prohlížeč přílohu rozšifruje a umožní stáhnout.

Faktory znemožňující útok:

  • Nahrát lze jen vybrané typy standardních souborů, které nejsou programovatelné. (Výjimkami jsou makra a spustitelný js v pdf.)
  • Souborům se čistí hlavičky a metadata, virový útok by se tomuto musel přizpůsobit.
  • Přílohy se zašifrují a v rámci celého systému neotvírají a nespouští. Administrátor má možnost si přílohu stáhnout a otevřít u sebe. Oznamovací systém jako celek je v bezpečí a po dodatečné antivirové kontrole staženého souboru je možné jej bez obav otevřít.

Nevýhody:

  • Kvůli šifrování přílohy není možné integrovat antivirovou ochranu, která by se musela provádět na serveru, kam se nezašifrovaný a neanonymizovaný soubor nedostane. Je to nevyhnutelný ústupek, který je ale podniknutý za cílem ochrany anonymity oznamovatele a utajení oznámení.