Lhůta

V detailu každého oznámení můžete nastavit vlastní lhůtu pro odpověď nebo vyřízení oznámení. Pole pro výběr lhůty najdete v pravé části detailu oznámení.

Tři dny před termínem, který jste zvolili, a v den, kdy lhůta vyprší, obdržíte e-mailem notifikaci s upozorněním na blížící se konec lhůty. Tyto notifikace můžete vypnout v nastavení vašich notifikací (Můj účet → Notifikace). 

Po odeslání odpovědí oznamovateli doporučujeme kliknout na tlačítko Splněno označit tak lhůtu jako splněnou. Jakmile označíte lhůtu jako splněnou, nebudeme vám již připomínat, že se blíží konec lhůty.

Automatická lhůta

V nastavení organizace (Nastavení → Nastavení organizace → Automatická lhůta) můžete zapnout funkci automatických lhůt a nastavit její délku od 5 do 120 dní. Každé nově přijaté oznámení bude mít automaticky předvyplněnou tuto lhůtu. Tuto lhůtu pak můžete v detailu oznámení změnit, nebo označit jako splněnou.