Lhůta

V detailu každého oznámení můžete nastavit vlastní lhůtu pro odpověď nebo vyřízení oznámení. Pole pro výběr lhůty najdete v pravé části detailu oznámení.

Tři dny před termínem, který jste zvolili, a v den, kdy lhůta vyprší, obdržíte e-mailem notifikaci s upozorněním na blížící se konec lhůty. Tyto notifikace můžete vypnout v nastavení vašich notifikací (Nastavení → Můj účet → E-mailové notifikace). 

Po odeslání odpovědí oznamovateli doporučujeme kliknout na tlačítko Splněno označit tak lhůtu jako splněnou. Jakmile označíte lhůtu jako splněnou, nebudeme vám již připomínat, že se blíží konec lhůty.

Automatická lhůta

V nastavení organizace (Nastavení → Nastavení organizace → Automatická lhůta) můžete zapnout funkci automatických lhůt a nastavit její délku od 5 do 120 dní. Každé nově přijaté oznámení bude mít automaticky předvyplněnou tuto lhůtu. Tuto lhůtu pak můžete v detailu oznámení změnit, nebo označit jako splněnou.