Práce s oznámením

Obdržená oznámení naleznete v sekci Oznámení, kde s nimi můžete následně pracovat. U oznámení můžete změnit stav, přiřadit členy, komunikovat s odesílatelem nebo si k němu napsat interní komentář a diskutovat s kolegy. 

Oznámení je možné exportovat ve formátu CSV a Excel, případně si jej můžete skrze ikonu tiskárny vytisknout nebo uložit jako PDF.

Tip: Pokud omylem otevřete nové oznámení a chcete ho označit zpátky jako nepřečtené, stačí kliknout na ikonu teček v pravém horním rohu a zvolit Označit jako nepřečtené. Přečtení oznámení není viditelné pro odesílatele, ten vidí pouze jeho Stav.

Veškeré provedené akce a změny se vám zapíši do záznamu aktivit, který naleznete v dolní části vedle zpráv s odesílatelem a interních komentářů.