Přizpůsobení oznamovacího formuláře

Přizpůsobení formuláře naleznete v záložce Přizpůsobení formuláře. V rámci oznamovacího formuláře můžete napříkklad přizpůsobit jeho textaci, kategoriejazyky a nahrát vaše logo. Všechny provedené změny můžete před zveřejněním sledovat skrze náhled v pravé části stránky.

Textace

Texty upravujete v záložce Oznamovací formulář a Po odeslání formuláře pro obě části zvlášť. V oznamovacím formuláři se pak uživatelům zobrazí pouze vámi navržené texty, které můžete opět kdykoli změnit. V případě, že budete chtít vrátit výchozí texty, stačí kliknout na tlačítko Vrátit výchozí texty, které se nachází u každého editovaného pole. Všechny provedné změny je nutné uložit kliknutím na tlačítko Uložit.

Tip: Pokud máte oznamovací formulář ve více jazycích, můžete upravovat texty také pro jednotlivé jazykové verze – stačí, když vpravo nahoře vyberete pod rolovací šipkou jazyk, pro který texty chcete editovat.

Kategorie

V rámci sekce Kategorie je možné přidat a upravovat vlastní kategorie nebo smazat ty námi předdefinované.
V případě smazání kategorie, která obsahuje oznámení, je nutné zvolit do jaké nové kategorie se mají tato oznámení přesunout.

Tip: U každé kategorie můžete sledovat, kteří administrátoři mají ke kategorii přístup. Přístupy ke kategoriím můžete upravit v nastavení v sekci Členové.

Jazyky

Oznamovací formulář můžete nabízet až ve 113 různých jazycích. Jazyky přidáte pomocí tlačítka Spravovat v Přizpůsobení formuláře → Přehled → Styl formuláře → Jazyky. U všech přidaných jazyků můžete měnit textaci a kategorie.
(Pokud změníte některý z předdefinovaných textů nebo kategorií a nepřeložíte jej v dalších jazycích, bude se tento text uživatelům zobrazovat ve vašem zvoleném výchozím jazyce.)