Kategorie

Stránka Kategorie slouží pro správu kategorií všech oznamovacích kanálů. Můžete zde přidávat, upravovat a mazat vlastní i výchozí kategorie, měnit pořadí kategorií a, pokud máte nastaveno více jazyků, můžete zde kategorie také překládat.

Tip: U každé kategorie můžete sledovat, kteří členové mají ke kategorii přístup. Přístupy ke kategoriím můžete upravit v Nastavení v sekci Členové.

Jak změnit pořadí kategorií?

Změnu pořadí kategorií provedete pomocí symbolu šipek vlevo na začátku řádku. Jednoduše uchopíte kategorii, kterou chete přesunout, a posunute ji na nové místo.

 

Jak přeložit kategorie?

Pokud upravíte názvy výchozích kategorií, nebo přidáte vlastní kategorie, je potřeba názvy kategorií manuálně přeložit do ostatních jazyků, které máte v oznamovacích kanálech nastaveny. V pravém horním rohu zvolíte jazyk, pro který chcete kategorie přeložit, a poté už kategorie upravujete běžným způsobem.