Materiály

Tato stránka umožňuje prohlížet materiály a upravovat viditelnost materiálů, které jsou dostupné pro vaše klienty v jejich administraci. 

V horní části stránky se nachází filtr, pomocí kterého můžete mezi materiály snadněji vyhledávat a zobrazit si např. pouze materiály pro školy, pouze propagační mateiály apod. 

Pomocí posuvného tlačítka Zobrazit všechny materiály si můžete zobrazit všechny materiály – tedy včetně těch, které jsou pro vaše klienty skryté.

Jak skrýt materiál

Na řádku s materiálem klikněte na ikonu oka. Materiál se skryje a vám se u něj objeví ikona přeškrtnutého oka.

Jak zviditelnit materiál

1. Skrytý materiál můžete svým klientům opět zviditelnit. Pomocí posuvného tlačítka Zobrazit všechny materiály si nejprve zobrazte všechny materiály.

2. U materiálů, které jsou skryté, uvidíte ikonu přeškrtnutého oka. Kliknutím na tuto ikonu je jednoduše opět zviditelníte.