Stav oznámení

Stav oznámení slouží pro lepší přehlednost a kontrolu řešení. Oznámení mohou mít 3 stavy:

  1. Otevřené – Každé nově příchozí oznámení má stav Otevřené. V případě, že ho ještě žádný člen nepřečetl, je text tučně zvýrazněný.
  2. Vyřešené – Do vyřešených přesouváte veškerá oznámení, které se vám podařilo vyřešit a komunikace s odesílatelem skončila.
  3. Archivované – Jako archivovaná označujete ta oznámení, která jsou testovací, nebo spam. Archivovaná oznámení se nezobrazují v grafech na nástěnce a nezapočítávají se do statistiky.

Stav oznámení změníte prostřednictvím menu v pravé části detailu oznámení.

Stav oznámení je viditelný i odesílateli. V případě, že chce odesílatel ještě sdělit nějaké doplňující informace, nebo není podle něj oznámení vyřešeno, může změnit jeho stav zpět na Otevřené.