Formulářová pole

Funkce formulářová pole umožňuje vytvořit v oznamovacím formuláři další vlastní pole. S jejich pomocí můžete například položit oznamovatelům konkrétní doplňující otázky. Ty mohou být stejné napříč všemi kategoriemi, nebo můžete pro každou kategorii vymyslet vlastní doplňující otázky.

Funkci formulářová pole naleznete v nastavení oznamovacího formuláře v záložce Formulářová pole. V horní části se nachází výchozí pole, která můžete upravovat (přejmenovat, přeložit do dalších jazyků nebo opatřit poznámkou). Pod nimi je pak část pro vlastní pole, kde můžete vytvářet, upravovat a mazat vlastní vytvořená pole

Jak přidat do formuláře nové pole?

1. V části Formulářová pole klikněte na tlačítko + Přidat nové pole

2. Vyplňte název, resp. otázku, kterou chcete oznamovateli položit, typ pole a kategorie, ve kterých se má pole zobrazit. 

3. Pokud chcete, můžete k poli napsat i poznámku nebo označit pole jako povinné

4. Nakonec potvrďte vytvoření nového pole tlačítkem Vytvořit.

Jak upravit nebo smazat formulářové pole?

V pravé části každého pole se nachází možnost Upravit a Smazat.

Jak přeložit formulářové pole do dalších jazyků?

Pokud máte více jazyků oznamovacího formuláře, je potřeba přidat do těchto jazyků přeložit vlastní pole a případně upravit překlady výchozích polí.

1. Klikněte na ikonu překladů.

2. Upravte překlad pro zvolené jazyky.

3. Uložte změny.

Jak řadit formulářová pole?

Vlastní formulářová pole mohou být v každé kategorii seřazena jinak. Nejprve si ve filtru vyberte kategorii, pro kterou chcete pole seřadit. Poté již můžete uchopit jakékoli pole v jeho levé části (ikona obousměrné šipky) a přetažením změnit jeho umístění.