Pracovní hodiny

Ve vaší administraci si můžete nastavit pracovní hodiny a zároveň zvolit automatickou odpověď, která se bude odesílateli zobrazovat, pokud odešle v rámci oznámení zprávu mimo vaši pracovní dobu. 

Funkci pracovních hodin s automatickou odpovědí najdete v části Přizpůsobení formuláře → Pracovní hodiny

Při zapnutí této funkce je potřeba vyplnit automatickou odpověď, zároveň můžete upravit předdefinované dny a časy pracovních hodin. Veškeré provedené změny je poté nutné uložit.

Tip: U každé organizační jednotky si můžete nastavit vlastní pracovní hodiny a automatickou odpověď zvlášť.