Interní komentáře

Interní komentáře naleznete v dolní sekci u každého oznámení. Skrze interní komentáře komunikujete s ostatními členy, píšete si k oznámení poznámky a nahráváte přílohy.

Označení člena

Člena v komentáři označíte pomocí znaku "@" a napsáním jeho jména. Můžete označit pouze ty členy, kteří mají přístup k oznámením v dané organizační jednotce. U členů, kteří nemají přístup k dané kategorii oznámení, uvidíte červený vykřičník. I ti však mohou získat k tomuto oznámení přístup tím, že je v komentářích označíte.