Přejmenování výchozích polí

Výchozí pole Organizační jednotka, Kategorie, Více informací a Totožnost oznamovatele je možné libovolně přejmenovat a případně opatřit poznámkou

Veškeré nastavení polí se provádí v nastavení oznamovacího formuláře v záložce Formulářová pole. (Pozor: V přehledu oznámení v administraci se i po přejmenování polí zobrazují pouze výchozí názvy.)

1. V záložce Formulářová pole klikněte na pole, které chcete upravit. 

2. Zadejte nový název pro toto pole. Pokud chcete pole opatřit poznámkou, označte volbu Přidat poznámku a napište poznámku. Změny uložte.

3. Změny ve vašem oznamovacím formuláři se provedou ihned po uložení.