Kategorie a organizační jednotky formuláře

Oznamovatelé mohou odeslat oznámení pouze na ty organizační jednotky a kategorie, které si v rámci oznamovacího formuláře nastavíte. Ve výchozím nastavení se ve formuláři nabízí všechny kategorie a organizační jednotky. Pokud si přejete toto nastavení změnit, můžete tak učinit v sekci Formulářová pole.

Jak změnit organizační jednotky oznamovacího formuláře?

1. Na přehledu oznamovacích kanálů klikněte na oznamovací formulář, který chcete upravit.

2. V nastavení oznamovacího formuláře jděte na záložku Formulářová pole.

3. Najdete pole Organizační jednotka. Kliknutím na pole se vám otevře jeho detail, kde uvidíte všechny organizační jednotky, které jsou v daném formuláři aktuálně dostupné.

4. Pokud chcete organizační jednotku přidat nebo skrýt, klikněte do pole s organizačními jednotkami. Otevře se vám seznam vašich organizačních jednotek, které můžete zaškrtnutím do formuláře přidat, nebo je odškrtnutím z formuláře odstranit.

5. Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit.

Jak změnit kategorie oznamovacího formuláře?

1. Na přehledu oznamovacích kanálů klikněte na oznamovací formulář, který chcete upravit.

2. V nastavení oznamovacího formuláře jděte na záložku Formulářová pole.

3. Najdete pole Kategorie. Kliknutím na pole se vám otevře jeho detail, kde uvidíte všechny kategorie, které jsou v daném formuláři aktuálně dostupné.

4. Pokud chcete kategorii přidat nebo skrýt, klikněte do pole s kategoriemi. Otevře se vám seznam kategorií, které můžete zaškrtnutím do formuláře přidat, nebo je odsškrtnutím z formuláře odstranit.

5. Nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit.