Telefonní linka

Jak vytvořit telefonní linku?

1) Novou telefonní linku vytvoříte kliknutím na tlačítko + Přidat na přehledu Oznamovacích kanálů.

2) Vyberte možnost Telefonní linka.

3) Vyplňte žádost o nové telefonní číslo – zadejte název telefonní linky (bude viditelný pouze vám), výchozí jazyk, zemi a typ čísla:

a) Pevná linka: Při volání na pevnou linku volající zaplatí cenu podle svého tarifu. V rámci vašeho plánu máte 3 pevné linky zdarma. Platíte pouze za příchozí hovory dle ceníku.

b) Bezplatné (zelené) číslo: Na zelenou linku volají volající zdarma. Vy platíte měsíční paušální poplatek a příchozí hovory dle ceníku.

4) Kliknutím na tlačítko Objednat nyní se žádost odešle.

5) Žádost bude odeslána ke zpracování. Obdržíte potvrzovací e-mail s informací o tom, že žádost o nové telefonní číslo zpracováváme.

6) Na přehledu Oznamovacích kanálů se vám zobrazí telefonní linka, do které se zatím nepůjde prokliknout a bude ve stavu „Zpracovávání objednávky“.

7) Jakmile žádost zpracujeme a číslo registrujeme, změní se stav ze „Zpracovávání objednávky“ na „Dobít kredit“. Jak název napovídá, v dalším kroku je nutné dobít kredit. 

Pokud platíte licenci kartou, podívejte se na návod na zakoupení kreditů kartou. Pokud platíte za licenci bankovním převodem, použijte návod pro nákup kreditů na fakturu. Pokud vaši licenci platí partnerská organizace, budeme zakoupené kredity fakturovat jim.

Po dobití kreditu je možné upravit nastavení telefonní linky. Pro její zprovoznění je nutné telefonní linku zapnout.

Nastavení telefonní linky

1) Na přehledu Oznamovací kanálů klikněte na telefonní linku, kterou chcete nastavit.

2) V záložce Obecné vidíte číslo vaší linky. Můžete zde přidávat a odebírat jazyky, změnit výchozí jazyk vaší linky nebo změnit kategorie a organizační jednotky, které se budou v telefonní lince oznamovatelům nabízet.

3) V záložce Texty můžete změnit výchozí texty telefonní linky. Například doplnit jméno firmy, nebo si vymyslet zcela vlastní text.

Jak zapnout/vypnout telefonní linku?

Na telefonní linku se dá dovolat pouze, když je zapnutá. Telefonní linku zapnete pomocí posuvného aktivačního tlačítka na konci řádku. Pomocí stejného tlačítka ji můžete kdykoli zase vypnout.