Mazání oznámení

Funkci mazání oznámení je možné zapnout v Nastavení organizace v sekci Rozšířené nastavení. Zde je současně potřeba stanovit, po jaké době od přijetí/vytvoření lze oznámení smazat, aby nastavení bylo v souladu s platnou legislativou.

Pokud je funkce mazání oznámení zapnutá, je možné smazat jakákoli oznámení přijatá/vytvořená před stanovenu lhůtou (např. všechna oznámení starší než 12 měsíců).

Pokud je funkce mazání oznámení vypnutá, není možné mazat žádná oznámení s výjimkou vzorových oznámení a redigovaných oznámení (ta je možné mazat kdykoli).