Jak zajistit bezpečnost při odesílání oznámení

Bezpečnost poskytnutých informací a anonymita odesílatele je pro Nenech to být klíčová a je z naší strany vždy garantována. Proto například nezaznamenáváme IP adresy, máme vyvinuté vlastní antispamové řešení, které nenarušuje anonymitu, nevyužíváme žádné javascripty provádějící dotazy na externí weby ad. V závislosti na tom, jaké zařízení, síť nebo prohlížeč jsou při odeslání oznámení použity, však může být bezpečnost odesílatele potenciálně ohrožena. Doporučujeme proto dodržovat následující pravidla:

  • Odeslání oznámení

✔️ Oznámení odešlete z vlastního zařízení.

❌ Neposílejte oznámení pomocí pracovního notebooku, telefonu nebo jiného pracovního zařízení.

✔️ Oznámení odešlete z vaší domácí sítě.

❌ Neposílejte oznámení v práci, v pracovní síti nebo když jste přihlášeni k pracovnímu účtu (například k účtu Google).

✔️ Pro větší bezpečnost si můžete stáhnout a používat prohlížeč Tor, díky kterému je zaručena anonymita.

  • Přílohy

Ze souborů, které hrajete jako přílohu, se snažíme odstraňovat maximum metadat. Metadata jsou přidružená data, která jsou součástí souboru a poskytují o něm informace – např. v případě fotografie to může být informace o umístění a typu zařízení. Odesláním přílohy proto může dojít k porušení anonymity. Metadata z přiložených souborů odstraňujeme, nemůžeme však zajistit jejich úplné odstranění.

  • Klíč k oznámení

Každé oznámení má unikátní dvanáctimístný přístupový kód. Aby jej nezískal nikdo kromě oznamovatele, nezasíláme jej formou e-mailu ani SMS. Klíč k oznámení si po odeslání oznámení zkopírujte nebo stáhněte a uložte na bezpečné místo.

  • Notifikace

U každého oznámení si můžete zapnout notifikace a dostávat aktualizace o svém oznámení na e-mail. Tato funkce je volitelná a e-mailová adresa, kterou zadáte, se nikde nezobrazuje. Z hlediska bezpečnosti však doporučujeme zadat vaši soukromou e-mailovou adresu a pracovní e-mail nepoužívat.