Demo organizace

Každý nový partnerský účet má automaticky vytvořené dvě demo organizace (jednu školu a jednu firmu). Na těchto organizacích si můžete vyzkoušet všechny funkce administrace včetně odeslání oznámení a práce s přijatými oznámeními. Do těchto demo organizací mají automaticky přístup všichni členové vaší partnerské organizace.

Jak smazat demo organizaci?

Demo organizace můžete kdykoli ze svého účtu smazat. Na přehledu organizací kliknete na konci řádku na ikonu tří teček a vyberete možnost Smazat.

Jak přejmenovat demo organizaci?

Demo organizace si můžete libovolně pojmenovat. Nejprve vstupte do administrace dané organizace, poté v navigační liště klikněte na ozubené kolečko, abyste se dostali do Nastavení. V Nastavení klikněte na záložku Nastavení organizace, kde v sekci Základní informace můžete změnit název organizace (aby bylo změny možné uložit, je potřeba vyplnit také adresu a IČO).