Přiřazení člena k oznámení

Členy můžete k oznámení přiřadit přímo na přehledu oznámení kliknutím na ikonu v sloupci Přiřazeni.

U členů, kteří nemají přístup k dané kategorii oznámení nebo organizační jednotce, uvidíte vykřičník – ti však mohou získat k tomuto oznámení přístup tím, že je přiřadíte nebo označíte v interních komentářích.

Členy je také možné přiřadit v detailu oznámení v pravé části skrze stejnou ikonu.