Stránky

Funkce Stránky se nachází v rámci Přizpůsobení oznamovacího formuláře a umožňuje upravovat úvodní stránku v oznamovacím formuláři, ale také vytvářet další nové stránky.

Každá stránka se skládá z názvu stránky a obsahu, kam je možné vložit text o délce až 100 tisíc znaků (včetně mezer) a upravit jej pomocí panelu nástrojů dle svých potřeb. Do textu je možné například vkládat odrážky, nadpisy, citace, odkazy, měnit zarování textu a mnoho dalšího.

Novou stránku vytvoříte kliknutím na tlačítko + Přidat novou stránku. Poté vyplníte název stránky a obsah, vyberete ikonu a potvrdíte uložíte stisknutím tlačítka Vytvořit. Nová stránka se objeví vlevo v seznamu stránek

Pořadí stránek můžete změnit jednoduše jejich přetažením. 

Pokud chcete stránku smazat, kliknete na tři tečky u dané stránky a zvolíte možnost Smazat.

Úvodní stránka, kterou máte v seznamu stránek na prvním místě, se zobrazí jako úvodní stránka při otevření oznamovacího formuláře. Samotný oznamovací formulář je možné otevřít přes volbu + Vytvořit oznámení v levém menu.