Příjemci oznámení

Funkce zobrazování a upravování (odebírání) příjemců oznámení umožňuje oznamovateli v rámci oznamovacího formuláře vidět a případně i odebrat (v závislosti na konkrétním nastavení organizace) členy, kteří budou mít v administraci NNTB přístup k oznámení.

Funkci Zobrazení a Upravování příjemců oznámení si můžete zapnout/vypnout v záložce Formulářová pole v části Další nastavení. Ve výchozím nastavení je zapnuté pouze zobrazení seznamu příjemců.

Příjemci oznámení se v oznamovacím formuláři zobrazí až po vybrání organizační jednotky a kategorie podle toho, zda mají ke kategorii a dané organizační jednotce přístup.

Najetím na ikonu příjemce se zobrazí více informací o příjemci oznámení. Tyto informace si může každý člen upravit v sekci Můj účet (naleznete pod ikonou s vašimi iniciálami na liště vlevo dole) → Obecné → Bio a doplnit sem například svou pracovní pozici.