Nastavení přístupů

V rámci NNTB administrace mohou mít členové různé přístupy. Přístupy udílíte členovi při jeho vytváření. Aktivním členům můžete přístupy dodatečně upravovat.

Přístup k oznámením

Člen získá přístup k oznámením podle zvolených kritérií. Přístup lze omezit na některé kategorie oznámení, na oznámení z určitých organizačních jednotek, nebo pouze na přidělená oznámení.

- Číst oznámení

o Všechna oznámení

Člen má přístup ke všem oznámením ve všech kategoriích a organizačních jednotkách.

o Vybrané kategorie oznámení a organizační jednotky

Člen má přístup k oznámením v těch kategoriích a organizačních jednotkách, které mu v nastavení přístupu vyberete.

o Pouze přiřazená oznámení

Člen má přístup pouze k těm oznámením, která mu vy nebo jiný člen přidělíte. Přístup k oznámení udělíte tak, že označíte člena jako řešitele nebo mu udělíte přístup přes sekci Kdo má přístup v detailu oznámení.

- Spravovat oznámení

Člen může upravovat oznámení (měnit kategorii, organizační jednotku atp.), přiřazovat řešitele, přidávat štítky, spravovat lhůtu, nastavovat prioritu a důvodnost a spravovat sekci "Kdo má přístup".

- Exportovat oznámení

Člen může exportovat a tisknout oznámení.

- Mazat oznámení

Člen může mazat oznámení, pokud je tato funkce povolena v nastavení organizace.

- Psát interní komentáře

Člen může psát interní komentáře.

- Psát zprávy

Člen může psát zprávy oznamovateli.

 

Přístup k analytice

Člen získá přístup ke stránce Analytika, na které se nachází grafy a statistiky.

 

Přístup k nastavení

Člen může provádět změny v nastavení ve vybraných oblastech.

- Základní nastavení

Přístup ke stránce Nastavení organizace. Člen může měnit název organizace, nastavení automatické lhůty a šifrování nebo stáhnout záznam logů.

- Správa členů

Přístup ke stránce Členové. Člen může přidávat a mazat členy a upravovat jim nastavení přístupů. (Pozor: Člen však nemůže udělit přístup, který sám nemá.)

- Správa kategorií

Přístup ke stránce Kategorie. Člen může vytvářet, mazat a editovat kategorie nebo měnit jejich pořadí. 

- Správa organizačních jednotek

Přístup ke stránce Organizační struktura. Člen může vytvářet a mazat organizační jednotky nebo upravovat jejich název. 

- Správa oznamovacích kanálů

Přístup k nastavení oznamovacího formuláře a telefonní linky. Člen může vytvářet, mazat a měnit veškeré nastavení oznamovacích kanálů. 

- Správa fakturace

Přístup ke stránce Fakturace. Člen má přístup k ceníku, může koupit plán, měnit fakturační údaje a sledovat historii fakturace. Člen s tímto přístupem může také kupovat kredity k telefonní lince. 

 

Změna přístupů

Přístupy můžete členovi kdykoliv změnit v sekci Nastavení → Členové kliknutím na tři tečky vpravo u člena a vybráním volby Upravit.