Vytvoření nové organizace

V navigační liště najdete ikonu Organizace, která vám zobrazí stránku s přehledem vašich klientů. Pokud chcete přidat novou klientskou organizaci, klikněte na tlačítko + Registrovat klienta v pravém horním rohu. Vytvoříte tak nového klienta s 14denní bezplatnou zkušební lhůtou.

Po kliknutí na tlačítko + Registrovat klienta se objeví registrační formulář, kam postupně zadáte typ organizace (škola/firma), název organizace a zemi, ve které organizace sídlí. 

Na další stránce registračního formuláře vyberete plán, měnu a označíte, komu máme zasílat faktury. (Pokud budete fakturaci spravovat vy a ne klient, můžete v tomto kroku také upravit vaše fakturační údaje.)

Kliknutím na tlačíko Odeslat potvrdíte registraci nového klienta se 14denní bezplatnou zkušební lhůtou. Ihned po vytvoření můžete začít organizaci spravovat a přidávat další členy.