Vytvoření nové organizace

V navigační liště najdete ikonu Organizace, která vám zobrazí stránku s přehledem vašich klientů. Pokud chcete přidat novou klientskou organizaci, klikněte na tlačítko + Registrovat klienta v pravém horním rohu. Vytvoříte tak nového klienta s 14denní bezplatnou zkušební lhůtou.

Po kliknutí na tlačítko + Registrovat klienta se objeví registrační formulář, kam postupně zadáte typ organizace (škola/firma), název organizace a zemi, ve které organizace sídlí. Pokud chcete organizaci zkopírovat vaši šablonu oznamovacího fomuláře, zaškrtnete volbu Vytvořit oznamovací formulář podle šablony.

Na další stránce registračního formuláře vyberete plán, měnu, vyplníte počet zaměstnanců, označíte, komu máme zasílat faktury, a vyplníte fakturační e-mail. Nakonec nám můžete zanechat poznámku ke klientovi (např. preferovaný způsob kontaktu, poznámku k ceně, provizi apod.).

Kliknutím na tlačíko OK potvrdíte registraci a vytvoření nového klienta se 14denní bezplatnou zkušební lhůtou. Ihned po vytvoření můžete začít organizaci spravovat a přidávat další členy.