Řazení oznámení

Oznámení si můžete sestupně nebo vzestupně seřadit. Sloupce umožňující řazení (např. kategorie, lhůta, zdroj nebo priorita) jsou označeny symboly šipek.

Kliknutím na název sloupce aktivujete nejprve sestupné řazení. Druhý kliknutím vzestupné řazení. Třetím kliknutím řazení deaktivujete a vrátíte se k původnímu zobrazení. 

Pokud je na nějakém sloupci aktivováno řazení, šipka zmodrá.